Практична підготовка студентів

Практична підготовка студентів – це обов'язкова компонента навчальної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.Вона здійснюється на передових сучасних підприємствах сільськогосподарського профілю під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного працівника університетута спеціаліста підприємства.

Організація практичної підготовки регламентується "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. (із змінами, внесеними згідно із Наказом Міносвіти № 351 від 20.12.1994 р.).

Згідно листа Департаменту аграрної освіти і науки Міністерства аграрної політики України за № 18-1-2-13/594 від 20.05.2005 р., обсяг практичної підготовки фахівців з окремих спеціальностей за ОКР "Бакалавр" досягнув 60-66 % від загального навчального часу, включаючи лабораторні, практичні заняття, курсове і дипломне проектування, усі види практик.

Робочі місця, де студенти проводять лабораторні і практичні заняття та проходять навчальну практику, обладнані сучасною матеріальною базою та навчально-методичною літературою. Кожні 2-3 роки поновлюються методичні рекомендації щодо курсового і дипломного проектування, щорічно переглядається тематика дипломного і наскрізного курсового проектування та комплексних дипломних робіт.

Проведено паспортизацію всіх робочих місць, розроблені правила техніки безпеки та наявні журнали, де вносяться відповідні записи.

Білоцерківський національний аграрний університет постійно сприяє забезпеченню базових господарств технікою та сучасними технологіями аграрного виробництва, зокрема виробничої бази університету Навчально-науково-дослідного центру (ННДЦ).

На базі Навчально-науково-дослідного центру, який є структурним підрозділом БНАУ створено філіали кафедри університету. Основним завданням співпраці ННДЦ та кафедр є проведення навчальних занять студентів, організація виробничої практики, рецензування дипломних робіт, спільні наукові дослідження, розробка методичного забезпечення для проведення лабораторно-практичних занять.

Головною метою практичної підготовки студентів є формування в умовах виробництва, на базі отриманих теоретичних знань в університеті, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи на виробництві.

Практичне навчання студентів здійснюється за допомогою організації двох форм практики: навчальної та виробничої. Практичну підготовку студенти проходять на всіх курсах згідно з навчальними планами. З усіх спеціальностей розроблено наскрізні програми практик, які активно впроваджуються у навчальний процес.

Для всіх навчальних практик складено робочі програми, які розкривають їх зміст, форму звітності та контролю. 

На всіх факультетах розроблені та впроваджені наскрізні програми проходження виробничої практики студентів, та обов’язково оформляються паспорти господарств.

Створений відділ сприяння працевлаштування студентів і випускників з метою підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, сприяння забезпечення випускників першим робочим місцем та надання їм консультативної допомоги протягом трьох років після закінчення університету.

У структурі університету функціонує Навчально- науково-дослідний центр, який реорганізований з навчально-дослідного господарства. Він має в користуванні 1700 га земельних угідь, 255 голів ВРХ, у тому числі 73 корови, 650 голів свиней, 435 овець, 19 голів коней, 795 голів курей-несучок, 51 голова гусей, 23 бджолосім’ї, 3 зариблених ставки ( площею 3,5 га), дослідне поле, навчально-дослідне лісництво, біостаціонар декоративних рослин, квіткових видів рослин, дерев та кущів. Розвиток даних галузей у дослідному центрі здійснюється за рахунок коштів університету без дотації з боку міністерства.

Практична підготовка студентів на даний час проводиться в 16 регіональних навчально-практичних центрах, 80 базових господарствах, 5 науково-дослідних установах, 16 науково-дослідних лабораторіях, 9 ветеринарних клініках, 6 навчальних бухгалтеріях, та 89 кафедрах на виробництві із напрямів (Агрономія – 15, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 15, Ветеринарна медицина – 31, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 7, Економіка підприємства – 6, Менеджмент – 10, Правознавство – 2, Переклад – 3), з якими укладено відповідні угоди про спільну навчально-виробничу діяльність за окремими напрямами підготовки. 

Навчально-практичні центри створені на базі провідних сільськогосподарських підприємств: Білоцерківське міжрайонне управління водного господарства, Державний дендрологічний парк ”Олександрія“ НАН України, ТОВ ”Білоцерківський молочний комбінат“, ННДЦ Білоцерківського НАУ, ВАТ "Терезине", СВК ім. Щорса, ТОВ Агрофірма ”Глушки“, ТОВ Агрофірма ”Матюші“ ,  ТОВ ”Сухоліське“, ТОВ ”Еліта“, ТОВ ”Земля  Томилівська“ Білоцерківського району, ВАТ ”Сквирасільрибгосп“, ТОВ ”Агросолюшнс“ Сквирського району, ТОВ ”Комплекс Агромарс“ Вишгородського району, СТОВ ”Агросвіт“ Миронівського району Київської області, СТОВ ” Верхнячка- Агро“ Христинівського району Черкаської області.

Дані господарства мають достатню матеріально-технічну базу, достатню кількість та різновидність тварин, сучасні технології переробки продукції тваринництва, що дозволяє забезпечити проведення практик студентів та виконати програму практики.

Найбільшою проблемою, що виникає під час виробничої практики – це незацікавленість керівника господарства приймати студентів на практику та недостатнє їх сучасне обладнання.

Для поліпшення практичної підготовки студентів у навчально-практичних центрах та базових господарствах необхідно:

1. Удосконалення професійної орієнтації в сільських школах, добору та залучення обдарованих дітей із сільської місцевості, до здобуття освіти у Білоцерківському НАУ.

2. Адаптація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців для аграрного сектора, відповідно до потреби сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку, зокрема з урахуванням розвитку кооперативних відносин інших форм партнерства та інтеграції.

3. Посилення поєднання теоретичної та високого рівня практичної підготовки студентів (насиченість навчально-виховного процесу практичними заняттями та екскурсіями в реальних умовах аграрного виробництва.

4. Формування банку даних базових господарств і підприємств АПК різних форм господарювання та забезпечення доступу до проходження практики.

5. Відпрацювання тривалого терміну переддипломної практики з подальшим практичним втіленням дипломного проекту та його захистом, практична спрямованість курсових робіт.

6. Забезпечення випускників місцем роботи та, відповідно, мотивування навчання студентів вищих аграрних навчальних закладів знанням сфери та змісту майбутньої професійної діяльності.

7. Навчання невеликими групами для забезпечення умов здійснення індивідуалізованого підходу під час навчання та проходження практики студентами.

8. Посилення навчально-матеріальної бази та науково-методичного забезпечення навчального процесу у університеті;

9. Створення при університеті курсів та показових навчальних ферм, господарств тощо для обміну оригінальним творчим досвідом та проведення оперативної консультативної роботи з місцевим населенням.

10. Широке залучення студентів до наукової роботи та формування осередків наукових однодумців як основи формування наукових шкіл та течій.

11. Різноманітність джерел фінансування університету та оплати за навчання для розширення можливостей доступу до одержання вищої аграрної освіти молоддю на Україні.

12. Створення та впровадження нових бізнес-освітніх програм для працівників у сфері підприємництва, менеджменту, фінансів, через систему підготовки і перепідготовки кадрів.

Базою для навчальних практик є комп'ютерні класи, навчально-дослідні лабораторії, дослідні поля кафедр, філіали кафедр, навчально-науково-дослідний центр БНАУ, "Дослідне поле", навчально-практичні центри БНАУ, кращі колективні та фермерські господарства.

Готовність фахівця до практичної діяльності забезпечує виробнича практика. Базами виробничих практик є навчально-науково-дослідний центр БНАУ, "Дослідне поле", навчально-практичні центри БНАУ, 89 філій кафедр на виробництві, кращі господарства регіону.

Тут слід додати, що бази проходження виробничої практики студентами щорічно переглядаються і затверджуються на вченій раді університету (або факультету). Зокрема щорічно переглядається і належно оцінюється діяльність усіх 89-ти філій кафедр.

Попередньо на проходження практик укладаються угоди. Студенти забезпечуються методичними матеріалами для проходження практики.

 

Інформація про проходження виробничих практик студентами Білоцерківського НАУ на базових підприємствах

Назва та адреса господарства (підприємства)

Спеціальність

Кількість студентів, що пройшли практику

Регіональні навчально-практичні центри

Білоцерківське міжрайонне управління водного господарства, м. Біла Церква, Київська область

Водні біоресурси

6

Державний дендрологічний парк "Олександрія“, НАН України, м. Біла Церква, Київська область

Агрономія

6

Екологія і охорона навколишнього середовища

8

 

ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", с. Томилівка, Білоцерківський р-н, Київська область

Екологія і охорона

навколишнього середовища

3

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6

 

Ветеринарна медицина

9

Правознавство

4

ВАТ "Терезине", смт. Терезине, Білоцерківський р-н, Київська область

Агрономія

4

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

8

Ветеринарна медицина

12

Економіка підприємства, Менеджмент

20

СВК "ім. Щорса", с. Яблунівка, Білоцерківський р-н, Київська область

Агрономія

3

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

15

Ветеринарна медицина

14

Економіка підприємства, Менеджмент

22

ТОВ Агрофірма "Глушки", с. Глушки, Білоцерківський р-н,  Київська область

Агрономія

5

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

10

Ветеринарна медицина

20

Економіка підприємства, Менеджмент

15

ТОВ Агрофірма "Матюші", с. Матюші, Білоцерківський р-н, Київська область

Агрономія

4

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

13

Ветеринарна медицина

15

Економіка підприємства, Менеджмент

20

ТОВ "Сухоліське", с. Сухоліси, Білоцерківський р-н, Київська область

Агрономія

4

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6

Ветеринарна медицина

18

Економіка підприємства, Менеджмент

8

ТОВ "Еліта", смт. Терезине, Білоцерківський р-н, Київська область

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

5

Ветеринарна медицина

6

Економіка підприємства, Менеджмент

10

ВАТ ”Сквирасільрибгосп“ с. Велико-половецьке, Сквирський р-н, Київська область

Водні біоресурси

5

Економіка підприємства, Менеджмент

4

ТОВ "Земля Томилівська", с. Томилівка, Білоцерківський р-н,  Київська область

Агрономія

6

Ветеринарна медицина

8

Економіка підприємства, Менеджмент

17

ТОВ "Агросолюшнс", с. Дулицьке, Сквирський р-н,  Київська область

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

8

Ветеринарна медицина

19

Економіка підприємства, Менеджмент

17

ТОВ "Комплекс Агромарс", с. Гаврилівка, Вишгородський р-н, Київська область

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6

Ветеринарна медицина

16

Економіка підприємства, Менеджмент

12

СТОВ ”Агросвіт“, с. Карапиші, Миронівський р-н,  Київська область

Агрономія

3

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

8

Ветеринарна медицина

12

Економіка підприємства, Менеджмент

20

Базові підприємства

ННДЦ БНАУ

Агрономія

12

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

16

Ветеринарна медицина

30

Економіка підприємства, Менеджмент

32

Екологія і охорона навколишнього середовища

4

Водні біоресурси

12

Правознавство

12

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла УААН, с. Центральне, Миронівський р-н, Київська область,

Агрономія

6

Центр сортознавства та сортовивчення, м. Біла Церква, Київська область

Агрономія

5

Білоцерківська дослідно-селекційна станція, Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська область

Агрономія

5

Державне підприємство експериментальна база селекції та насінництва "Олександрія“, м. Біла Церква, Київська область

Агрономія

4

Державне підприємство дослідне господарство "Саливонківське", смт. Гребінки, Васильківський район, Київська область

Агрономія

6

Державне підприємство дослідне господарство Експериментальна дослідна станція іституту овочівництва і баштанництва УААН, м. Сквира, Київська область,

Агрономія

4

ТОВ "Інтерагроінвест", смт. Ставище, Київська область

Агрономія

3

"Інтерагро Сквира", с. Ленінське, Сквирський р-н, Київська область,

Агрономія

4

ТОВ "Піщанське", Київська область, Білоцерківський р-н, с. Піщана

Агрономія

2

ТОВ АФ "Нива", с. Пищики, Сквирський р-н, Київська область

Агрономія

4

СВК "Устимівський", с. Устимівка, Васильківський р-н, Київська область,

Агрономія

3

ЗАТ НВП "Райз-Агро", с. Ульянівка, Ульяновський р-н, Кіровоградська область

Агрономія

3

ПСП "Слобода", м. Тетіїв, Київська область

Агрономія

4

СВК "Бистрицький", с. Бистрик, Ружинський р-н Житомирська область

Агрономія

2

ТОВ ”Нива“, с. Пищики, Сквирський р-н, Київська область

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6

ФГ ”Томилівське“, с. Томилівка, Білоцерківський р-н, Київська область

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6

ПП Агрофірма "Розволожжя", с. Антонів, Сквирський р-н, Київська область

Ветеринарна медицина

16

ДП ДГ "Шевченківське", с. Денихівка, Тетіївський р-н, Київська область

Ветеринарна медицина

15

СФГ "Дніпро",смт. Ставище Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

12

СФГ ”Деметра“ с. Попружна, Ставищенський р-н, Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

10

ТОВ "Нива", смт. Рокитне, Київська область,

Економіка підприємства, Менеджмент

14

ФГ "Дар", с. Леонівка, Кагарлицький р-н Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

18

СК "Агробізнес", с. Слобода, Кагарлицький р-н, Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

17

ПСП "Гейсиське", с. Гейсиха. Ставищанський р-н, Київська область

Економіка підприємства, менеджмент

19

ПСП "Росава", м. Кагарлик, Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

21

ПП "Чубинецьке", м. Біла Церква, Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

9

ПОП "Агрофірма Узинська", м. Узин, Білоцерківський р-н, Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

25

СТОВ "Северинівка", Київська область Таращанський район, с.Северинівка

Економіка підприємства, Менеджмент

24

ТОВ "Піщанське", с. Піщана, Білоцерківський р-н. Київська область

Економіка підприємства, Менеджмент

26

Обласне об'єднання „Водоканал" з водосховищами

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Метеорологічна станція, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Коледж стандартизації, метрології та сертифікації, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Центр стандартизації метрології та сертифікації, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

ВАТ „Консервний завод", м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

ВАТ Комбікормовий завод, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Контрольно-аналітична лабораторія м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Експериментальна рибна база інституту гідробіології НАН України

Екологія і охорона навколишнього середовища

5

Міжобласна ветлабораторія м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Обласна держрибінспекція

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

ЗАТ „Укргідроспецбут"

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Райоб'єднання з виробництва товарної риби

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

КП „Білоцерківцивільпроект", м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Відділ екологічного контролю Південного регіону в Київській області

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Райсанепідемстанція м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Відділ земельних ресурсів міста і району, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Переробне підприємство АТЗТ „Аграрник", м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Переробне підприємство міста АТЗТ, Поліс", Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Товариство мисливців та рибалок м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Товариство охорони природи, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Науково-дослідний інститут екології при БНАУ, Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Відділ екологічного контролю у м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Державна екологічна інспекція в Черкаській області

Екологія і охорона навколишнього середовища

4

ВАТ „Меридіан", с. Руде Село, Володарський  р-н Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Макарівська районна санепідемстанція, смт. Макарів, Київської область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Сквирська екологічна районна інспекція, м. Сквира, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Державне управління екології та природних ресурсів, м. Вінниця, Вінницька область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Білоцерківська екологічна регіональна інспекція, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

ВАТ ”Дашуківські бентоніти" Лисянський р-н Черкаська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

4

КП КОР “Білоцерківводоканал, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Фастівська екологічна регіональна інспекція м. Фастів, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Ульянівська райсанепідемстанція м. Ульянівськ, Кіровоградська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

ДП „Білоцерківське лісове господарство", м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Тальнівська державна екологічна інспекція, м. Тальне, Черкаська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Васильківська райсанепідемстанція, м. Васильків, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Ставищанська райсанепідемстанція, смт. Ставище, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Макарівська екологічна регіональна інспекція, м. Макарів, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

3

Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Екологічна інспекція в Маловисківському районі Кіровоградська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Побужський феронікелевий комбінат, Голованівський р-н, Кіровоградська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

1

Державне управління екології природних ресурсів у Черкаській області

Екологія і охорона навколишнього середовища

2

Відділ охорони навколишнього природного середовища, м. Біла Церква, Київська область

Екологія і охорона навколишнього середовища

35

ТОВ ”Ставищанський рибгосп“, смт., Ставище, Київська область

Водні біоресурси

3

ВАТ „Білоцерківсільрибгосп”, с. Вільна Тарасівка, Білоцерківський р-н, Київська область

Водні біоресурси

10

ТОВ „Рибовод”, м. Сквира Київська область

Водні біоресурси

3

ДП ”Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб“ с. Іркліїв, Чорнобаївський р-н, Черкаська область

Водні біоресурси

5

ЗАТ „Канівриба”, с. Литвинець, Канівський р-н, Черкаська область

Водні біоресурси

4

ЗАТ ім.. Шевченка, с. Червона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська область

Водні біоресурси

2

ТОВ ”Голов’ятинське“, с. Голов’ятино, Смілянський р-н, Черкаська область

Водні біоресурси

2

ПП Костенко А.Я., с. Росішки, Тетіївський р-н, Київська область

Водні біоресурси

1

ТОВ Агрофірма ”Бесідське“, с. Бесідка, Ставищанський р-н,  Київська область

Водні біоресурси

2

ПП ”Фортуна-ХХІ“, м. Київ

Водні біоресурси

1

СТОВ ”Дашівське рибоводне господарство“, м. Дашів, Іллінецький р-н, Вінницька область

Водні біоресурси

2

СТОВ ”Коробіївський“, с. Кедина гора, Золотоніський р-н, Черкаська область

Водні біоресурси

2

ДСП ”Пикіївський рибцех“, СВАТ”Вінниця-рибгосп“, с. Пиків, Калинівський р-н, Вінницька область

Водні біоресурси

2

Смілянське районне товариство мисливців та рибалок України, м. Сміла, Черкаська область

Водні біоресурси

1

ТОВ Агрофірма ”Злагода“, с. Новоживотів, Оратівський р-н, Вінницька область

Водні біоресурси

2

ПП Ништа А.А., с. Животівка, Оратівський  р-н, Вінницька область

Водні біоресурси

1

ПП ”Гермес“, м.Фастів, Київська область

Водні біоресурси

1

ДСРП ”Тиврівський рибцех“, СВАТ ”Вінниця-рибгосп“, с. Івонівці, Тиврівський р-н, Вінницька область

Водні біоресурси

2

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство ”Голуба Нива“, с. Хохітва. Богуславський р-н, Київська область

Водні біоресурси

2

ЗАТ ”Таращаплемсільрибгосп“, м. Тараща, Київська область

Водні біоресурси

2

ЗАТ ”Села Трипілля“, с. Трипілля, Обухівський р-н, Київська область

Водні біоресурси

2

ВАТ ”Житомирське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство“, смт. Ружин Житомирська область

Водні біоресурси

2

ВАТ ”Рівнерибгосп“, с. Понебель, Рівненський р-н, Рівненська область

Водні біоресурси

1

СВАТ ”Вінниця-рибгосп“, с. Якушинці Вінницький р-н, Вінницька область

Водні біоресурси

2

ВАТ Рибоводно-меліоративна станція Олександрійська, с. Волошки Рівненський р-н, Рівненська область

Водні біоресурси

1

ВАТ ”Черкаська рибоводно-меліоративна станція“, с. Княжа, Звенигородський р-н, Черкаська область

Водні біоресурси

2

С/ш №9 м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

С/ш №16 м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

ПП ”Укрінтерм“, м. Біла Церква, Київська область.

Переклад

1

ТОВ ”Контакт-2“, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

ТОВ ”Агат“, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

ВАТ ”Росава“, митний відділ, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

3

ТОВ ”Ремшина“, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

ТОВ ”Штанкенберг Уа“, м. Андрушівка, Житомирська область

Переклад

1

Приватна школа іноземних мов ”Діалог“, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

Факультет ветмедицини БНАУ, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

Юридичний факультет БНАУ, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

2

ТОВ ”Берегиня“, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

ТОВ Агат-Б“, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

Відділ міжнародної діяльності БНАУ, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

2

Міська доброчинна організація допомоги дітям, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

Білоцерківська книжкова фабрика, м. Біла Церква, Київська область

Переклад

1

Державна виконавча служба м. Біла Церква, Київська область

Правознавство

8

Відділ реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області

Правознавство

7

Державна виконавча служба Білоцерківського району, м. Біла Церква, Київська область

Правознавство

9

Білоцерківський міськрайонний суд, м. Біла Церква, Київська область

Правознавство

7

Білоцерківське міськрайонне управління юстиції, м. Біла Церква, Київська область

Правознавство

8