Проведення відкритого лекційного заняття на факультеті права та лінгвістики

 

16 травня на факультеті права та лінгвістики відбулось відкрите лекційне заняття англійською мовою старшого викладача кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва Терещука Миколи Миколайовича для студентів 1 курсу напряму підготовки «Право» з дисципліни «Теорія держави і права» на тему: «Legal behavior». Лекція була присвячена питанню позитивної та негативної юридичної відповідальності людини за різні види діянь у сучасному суспільстві. Лекція була проведена на високому методичному і науковому рівнях. Лектор не лише чітко й зрозуміло викладав тематичний матеріал, а й на протязі усього заняття підтримував контакт з аудиторією, залучав студентів до обговорення, підтримував їх зацікавленість, вміло приводив приклади. Використання наочності дозволило студентам краще сприймати матеріал. Тематика заняття викликала інтерес не лише у студентів, а й у присутніх науково-педагогічних працівників.

  

Після заняття перед присутніми виступила декан факультету права та лінгвістики Борщовецька В.Д., яка вказала, на високий рівень викладання Терещука М.М. Зазначила, що юристам в сучасному суспільстві недостатньо володіти лише правовим знаннями. Опанування юридичної правової термінологієї, вміння довести свою думку, відстояти свою позицію чи надати консультацію на іноземній мові – це не лише вимога часу, а необхідність. Тому науково-педагогічні працівники факультету права та лінгвістики всіляко будуть сприяти тому, аби якнайбільше дисциплін викладалось саме на англійською мовою, а від студентів буде вимагатись опанування викладеного матеріалу.

Бровко Н.І., завідувач кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва