Наукові підрозділи

 
 
 
 
Проректор з наукової та інноваційної діяльності  
доктор ветеринарних наук, професор
САХНЮК Володимир Володимирович

Тел. (04563) 5-35-85, 33-11-23

 

 

 

Науково-дослідна робота в Білоцерківському національному аграрному університеті здійснюється на факультетах, в науково-дослідних інститутах, лабораторіях, проблемних науково-дослідних лабораторіях за такими напрямами: ветеринарна медицина; тваринництво та птахівництво; агрономія; економіка АПК; екологія; біохімічні та біофізичні дослідження.

 

Відділ науково-дослідної та інноваційної діяльності
Науковий співробітник – Царенко Тарас Михайлович
тел. (04563) 3-11-49, 33-66-73
e-mail: tmts[ет]ukr.net

 

Редакційно-видавничий відділ
Начальник відділу – СОКОЛЬСЬКА Марія Олексіївна
тел. (04563) 3-11-01

 

Сектор оперативної поліграфії
Начальник сектору – ДВОРЦОВА Валентина Степанівна
Тел. 04563-5-34-38

 

Відділ аспірантури
Завідуюча відділом – КАЧАН Леся Михайлівна
тел. (04563) 3-11-49, 33-66-73

 

Навчально-науково-дослідний центр
Директор – КУЗЬМЕНКО Петро Іванович
(04563) 9-86-75
Зав. дослідним полем – ОБРАЖІЙ Сергій Володимирович
тел. 04563-9-86-75

 

 

Експерти-дорадники з числа науково-педагогічних працівників університету

Білоцерківський державний аграрний університет має багаторічний досвід дорадництва в аграрній сфері. До складу університету входять Інститут європейської інтеграції та Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини (єдиний в Україні). В університеті працює дорадницька служба, до роботи у якій залучені провідні науковці різних галузей всіх факультетів. Фахівцями університету постійно здійснюється дорадча діяльність, а саме високоякісно надається науково-консультативна допомога сільськогосподарським виробникам з питань рослинництва, кормовиробництва, ветеринарної медицини, економіки, технології переробки продукції тваринництва тощо.

Схема дорадництва Білоцерківського НАУ

Науковий потенціал

Регіональні науково-дослідні центри
„Грунт-рослина-продукція рослиннитва.”
„Аналіз якості та поживності кормів, кормових добавок і продукції тваринництва.”

БАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ

Інститут підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів ветеринарної медицини, підвищення кваліфікації спеціалістів аграрного профілю на факультетах.

Споживачі науково-технічної продукції (сільськогосподарські підприємства різних форм власності)

5 науково-дослідних інститутів

16 науково-дослідних лабораторій

Модельні господарства.

20 кафедр університету

Тимчасові творчі колективи

Філії кафедр на виробництві.

Фонди наукової бібліотеки на 580 тис. джерел та ресурсні центри з доступом до Інтернету

Банк закінчених наукових розробок готових до впровадження, інформаційно- консультативний відділ

 

АГРОНОМІЯ

ЕКОНОМІКА АПК

ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗООТЕХНІЯ

- аналіз грунтів та оптимізація технології рослинництва
- новітні системи землеробства
- енергозберігаючі технології вирощування с.-г. культур
- селекція і насінництво
- рослинництво
- картоплярство
- садово-паркова справа

 

- фінанси
- маркетинг
- менеджмент
- бізнес-планування
- юридичне забезпечення діяльності АПК
- бухгалтерський облік у с.-г. підприємствах
- фаховий переклад т

- оздоровлення господарств від лейкозу ВРХ
- відтворення с.-г. тварин
- внутрішні незаразні хвороби тварин
- хірургічні хвороби тварин
- інфекційна та інвазійна патологія різних видів с.-г. тварин
- патоморфологічна діагностика хвороб тварин

- аналіз кормів та годівля тварин
- селекція с.-г. тварин і птиці
- енергозберігаючі технології одержання молока, м’яса, яєць і меду
- екологія сільськогосподарського виробництва

 

ПЕРЕЛІК ДОРАДНИКІВ ПО ГАЛУЗЯХ:

Технології виробництва і переробки продукції рослинництва

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, рибництво

Економіка АПК, юридичний та перекладацький супровід

Ветеринарна медицина

 

Науково-дослідний інститут ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва
Директор – д-р. вет. наук, професор Сахнюк В.В.
тел: 04563-5-58-12

 

Науково-дослідний інститут внутрішніх хвороб тварин
Директор – академік УААН Левченко В.І.
тел: 04563-5-58-07

 

Науково-дослідний інститут екології і біотехнології
В.о. директора – доцент Мельниченко О.М.
тел: 04563-9-84-25
e-mail: daria@btsau.net.ua

 

Науково-дослідний інститут ландшафтного землеробства
Директор – доктор с.-г. наук, професор Примак І.Д.
тел: 04563-3-11-14
e-mail: ivan_Primak@ukr.net

 

Науково-дослідний інститут птахівництва
Директор – доктор с.-г., професор Бесулін В.І.
тел: 04563-5-88-61

 

 

Лабораторія лейкозів ВРХ
Завідувач – професор Ярчук Б.М.
Тел.04563-5-78-09

 

Лабораторія хірургічних хвороб с.-г. та домашніх тварин
Завідувач – професор, доктор вет. наук Рубленко М.В.
Тел. 04563-5-78-04

 

Лабораторія імунології с.-г. тварин
Тел. 04563-5-10-26

 

Лабораторія ІФА та ПЛР (міжфакультетська)
Завідувач – доцент Сахнюк В.В.
Тел. 04563-5-78-07

 

Міжкафедральна лабораторія “Грунт–рослина–продукти рослинництва”
Завідувач – професор, Примак І.Д.
тел: 04563-3-11-14
e-mail: ivan_Primak@ukr.net

 

Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи
Завідувач – д-р вет. наук, професор Сахнюк В.В.
Тел. 04563-5-78-04

 

Лабораторія птахівництва
Завідувач – професор, Бесулін В.І.
Тел. 04563-5-88-61

 

Лабораторія біохімічних і гістохімічних методів дослідження
Завідувач – професор, Цехмістренко С.І..
Тел. 04563-5-10-26

 

Лабораторія з аналізу кормів та продукції тваринництва
Завідувач – доцент Бомко В.С.
Тел. 04563-5-88-61

 

Лабораторія «Біотехнологія рослин»
Завідувач – професор, Васильківський С.П.
Тел. 04563-3-11-52

 

Лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій
Завідувач – доцент Трофімчук М.І.
Тел. 04563-3-11-11
e-mail:trofimch@btsau.net.ua

 

Лабораторія біофізичних методів досліджень
Завідувач – професор, Якименко І.Л.
Тел. 04563-3-11-32
e-mail:igor@btsau.net.ua

 

Лабораторія іхтіології та рибництва
Тел. 04563-5-10-26

 

Лабораторія екологічного моніторингу агроценозів
Завідувач – доцент, Слободенюк О.І.
Тел. 04563-5-12-88