Наукова бібліотека

 

В.о. директора бібліотеки  Бачинська Неля Анатоліївна

Контактний телефон: (04563) 3-11-68.

Факс: (04563) 5-12-88.


Наукова бібліотека БНАУ висловлює щиру подяку
завідувачу кафедри генетики, селекції і насінництва,

доктору сільськогосподарських наук, професору
Васильківському Станіславу Петровичу,
за внесок у
формуванні її фондів


Інструкції користувачів в наукових базах

Презентації з наукометрії


БАЗИ ДАННИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ


Бібліотека має повний безкоштовний доступ на polpred.com
сайт http://www.polpred.com до 15.12.2015

логін: btsaukiev
пароль: tuxecyvix


У фонді цінної та рідкісної книги наукової бібліотеки нашого університету можна ознайомитись з повним зібранням (82 томи) енциклопедичного словника, виданого Брокгаузом та Ефроном у 1890 році

Фонди наукової бібліотеки Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Бібліотека) нараховують біля 600 000 примірників навчальної, методичної, наукової літератури: авторефератів дисертацій, наукових праць, монографій, періодичних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури українською, російською та іноземними мовами на традиційних та електронних носіях інформації.Бібліотека університету – це розгалужена мережа читальних залів, наукових та навчальних абонементів. - В центральному корпусі розташовано читальний зал, відділ обслуговування науковою літературою, сектор міжбібліотечного абонементу, відділ обслуговуванняхудожньоюлітературою,інформаційно-бібліографічний відділ, в якому до послуг користувачів алфавітний,систематичний каталоги та систематична картотека статей.
- В приміщенні гуртожитку № 1 знаходиться навчальний абонемент агрономічного, економічного факультетів, факультету лінгвістики.
- В корпусі № 6 розміщено галузевий відділ бібліотеки юридичного факультету.

- В корпусі № 8 розташовано галузевий відділ бібліотеки факультету ветеринарної медицини.
- В корпусі № 9 розміщено галузевий відділ бібліотеки біолого-технологічного та екологічного факультетів.
У 2008 році всіма підрозділами Бібліотеки обслужено 17 188 користувачів, які відвідали Бібліотеку 118 611. Видано 772 725 примірників документів.
До фонду бібліотеки за минулий рік надійшло 14 588 примірників документів.
Всіма підрозділами бібліотеки проведено 85 інформаційно-масових заходів, в тому числі виставок-переглядів літератури – 52, днів інформації, днів науки, днів кафедр, днів спеціаліста, днів аспіранта – 6, інших масових заходів на допомогу навчально-виховному процесу – 21.
В галузі інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів в режимі «запит-відповідь» надано 16 857 довідок.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Загальні положення
1.1. Правила користування Науковою бібліотекою Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти № 155 від 3.04.98 р.
1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Університету), яка забезпечує документами навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну та виховну роботу вищого навчального закладу.
1.3. Фонд Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.
1.4. Користування Бібліотекою безкоштовне.

2. Права та обов`язки користувачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

детальніше

3. Обов`язки бібліотеки по обслуговування читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Університету.
3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, виховні, соціально-політичні, художні та інші документи.
3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до виконання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші заходи.
3.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі документів.
3.7. 3абезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів за допомогою бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, а також усних консультацій, необхідної комп`ютерної техніки і таке інше.
3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, викладачів та студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.10. Надає користувачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси та забезпечує доступ до них.
3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА, внутрішнього та міжнародного книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.
3.13. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ інформаційної культури, бібліотекознавства і бібліографії; прививає їм навички роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.
3.14. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.
3.15.Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.