Навчально-виробничий центр

 

КУЗЬМЕНКО Петро Іванович, канд. с.-г. наук - директор НВЦ


Уже сьогодні в НВЦ університету впроваджуються сучасні інноваційні технології з рослинництва і тваринництва. Він слугує базою практичної підготовки студентів, школою підвищення кваліфікації фахівців аграрного профілю, де поєднуються традиційні форми виробництва з новітніми досягненнями аграрної науки та світового досвіду.

КАРТА ЗЕМЕЛЬ НВЦ

Площа землі – 1716,9 га
з них: ріллі – 1123,5 га
сіножаті – 12,1 га
пасовища – 85,2 га
багаторічні насадження – 74,9 га
лісові насадження – 270,5 га


Велика рогата худоба – 305
Свині – 643
Коні – 12
Вівці та кози – 693


Надій на корову – 5786 кг
Вихід телят на 100 корів – 103
Нетелей на 100 корів – 49


 

Профілактичні щеплення овець 


Загальне дослідження коня   


Вирощування ремонтного молодняку


Огляд бджолосімей 


Відлов риби для оцінки  


 

Приготування кормів