Конференції та виставки

 


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»

До 10-річчя початку підготовки фахівців
лісового і садово-паркового господарства в Білоцерківському НАУ

25–26 травня 2017 року

_____________________________________________________

ІII Международная научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ:
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, ИСКУССТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТА»

К 10-летию начала подготовки специалистов
лесного и садово-паркового хозяйства в Белоцерковском НАУ

25-26 мая 2017 года

_____________________________________________________

ІІІ International Scientific Conference
“CURRENT PROBLEMS OF GREENERY PLANTING: 
EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, LANDSCAPE FORMATION”
The tenth anniversary of the beginning of training of forestry 
and landscape architecture experts in BNAU
May, 25–26, 2017


Науково-практична конференція

 
 
 


 

Державна студентська науково-практична конференція

15 березня 2017 року

 

ПРОГРАМИ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ
САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОІЇ,
ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕДАГОГІКИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 


"СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"

міжнародна науково-практична конференція

21 березня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція

 
 

Державна науково-практична конференція

АГРАРНА НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

17 листопада 2016 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ, 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА


ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ТВАРИННИЦТВІ, БЕЗПЕКА ТА
ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ


ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ


Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 
аспірантів і докторантів

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

19–20 травня 2016 року


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ, 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНІХ 
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ


Міжнародна науково-практична 

конференція

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

15-16 квітня 2016 року

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ 
У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

Державна студентська науково-практична 
конференція

24–25 березня 2016 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ
САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ,
ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕДАГОГІКИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ


Державна науково-практична конференція

АГРАРНА НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

19  листопада  2015 року


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИННИЦТВА

 

СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ В УКРАЇНІ

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА
ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ


ГЕНЕТИКА, РОЗВЕДЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 80-річчю від дня народження 
видатного вченого-селекціонера, 
доктора сільськогосподарських наук, 
професора, члена-кореспондента НААН 
БАСОВСЬКОГО Миколи Захаровича

10–11 червня 2015 року

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції


Міжнародна науково-практична конференція

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ 

2-3 червня 2015 року

________________________

Международная научно-практическая 
конференция

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

2-3 июня 2015 года

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ


НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ

У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

міжнародна науково-практична конференція молодих учених, 
аспірантів і докторантів

14–15 травня 2015 року

________________________

Youth Scientific Research in the Third Millennium
International Scientific and Practical
conference of young scientists,
postgraduate and doctoral students

May 14–15, 2015

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА 
ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА. ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНІХ 
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ 

У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

Державна студентська науково-практична конференція

12–13 березня 2015 року

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕДАГОГІКИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ


Державна науково-практична конференція

АГРАРНА НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

6–7   листопада  2014 року

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

«ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИННИЦТВА»

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ»

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ»

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА»


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена
80-річчю кафедри технології виробництва молока та м'яса 
і 90-річчю з дня народження видатного вченого-технолога,
доктора сільськогосподарських наук, 
професора Євгенія Івановича АДМІНА

«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ»

30-31 жовтня 2014 року

_______________________________

Международная научно-практическая конференция, посвященная
80-летию основания кафедры технологи производства молока и мяса и
90-летию со дня рождения  известного ученого-технолога,
доктора с.-х. наук, профессора Евгения Ивановича АДМИНА

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

30-31 октября 2014 года

_______________________________

International scientific and practical conference

«Strategic directions of the Ukrainian livestock breeding development in the context
of national food safety»

dedicated to
the 80th anniversary of the foundation of the chair «Milk and meat
production technologies» and to 
the 90th anniversary 
of Evgeniy Ivanovych Admin, famous scientist and technologist,
Doctor of Agricultural Sciences, professor

30-31 October, 2014


Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 
аспірантів і докторантів

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

15–16 травня 2014 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНІХ
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  ЗАКОНОДАВСТВА   УКРАЇНИ


Державна студентська науково-практична

конференція

НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

20–21 березня 2014 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ:

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ» 
 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» 
 
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕДАГОГІКИ»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»


Державна науково-практична конференція

АГРАРНА НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

7–8 листопада 2013 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ»

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ»

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНІХ
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»


ІV  Міжнародна науково-практична конференція

«Екотрофологія. Прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного виробництва», присвячена  10-річчю кафедри екотрофології

10 жовтня 2013 року

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 
аспірантів і докторантів

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»
 
16–17 травня 2013 року
 
 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
 
 
 
 
 

Державна студентська науково-практична конференція

НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ
 
21 березня 2013 року
 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: