Абітурієнту


ЗАПРОШУЄМО НА ОЛІМПІАДУ


 • агрономія (бакалавр, магістр);
 • садово-паркове господарство (бакалавр, магістр);
 • геодезія та землеустрій (бакалавр);
 • ветеринарна медицина (бакалавр, магістр);
 • ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістр); 
 • технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (бакалавр, магістр);
 • харчові технології (бакалавр);
 • екологія (бакалавр, магістр);
 • водні біоресурси та аквакультура (бакалавр, магістр);
 • фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр, магістр);
 • облік і оподаткування (бакалавр, магістр);
 • економіка (бакалавр, магістр);
 • менеджмент (бакалавр, магістр);
 • публічне управління та адміністрування (бакалавр, магістр);
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр, магістр);
 • право (бакалавр, магістр);
 • філологія (бакалавр).

- денна (з відривом від виробництва)
- заочна (без відриву від виробництва)
 


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Додатки до правил прийому 1 3 4 5 6 7 8 9


Комплект документів для вступу у Білоцерківський НАУ


Вступні випробування та конкурсний відбір на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році


Вартість навчання


Державне замовлення


ЛІЦЕНЗІЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


Положення про приймальну комісію


Положення про Всеукраїнську олімпіаду Білоцерківського НАУ


Телефони для довідок: (04563) 9-18-36.

Адреса: пл. Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117.

До складу університету входять: 6 вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, наукові установи та виробничі сільгосппідприємства, 5 науково-дослідних інститутів, 13 проблемних лабораторій, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської інтеграції, Навчально-виробничий центр БНАУ.

Навчальний процес забезпечують 12 академіків, 50 докторів наук, професорів, 268 кандидатів наук, 24 заслужених діячі науки і техніки України, заслужених працівників освіти, вищої школи, сільського господарства фізичної культури і спорту України.

Університет співпрацює із багатьма зарубіжними країнами над виконанням спільних програм АГФЕД, ТЕМПУС-ТАСІС, РІП, НОУ-ХАУ, НАТО, ДААД, Джікап, Сусфуд, Хопс, Конкордія, Сепс, Зенкенберг, Ойлер, Відродження, Євразія, Фулбрайта, Кохрана тощо.