«Актуальні проблеми законодавства України»: тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції, 15 березня 2017 р.

«Актуальні проблеми законодавства України»: тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції, 15 березня 2017 р.